თეიმურაზ II

თეიმურაზ II

თეიმურაზ II 1709 -1915; გამგებელი 1734 - 1744. ქართლის მეფე 1744 - 1762. 1745 წელს თეიმურაზ II ძვ. ქართული წესით ქართლის მეფედ ეკურთხა. თეიმურაზ II ე. წ. აღორძინების ხანის ქართული მწერლობის წარმომადგენელია. იგი იყო პოეტი და მთარგმნელი. ისტორული რეალიებია გადმოცემული თეიმურაზ II ავტობიოგრაფიული ხასიათის ლექსში "თავგადასავალი". მისი ლირიული ლექსების უმრავლესობაში გამოხატულია ქრისტიანული რელიგიური განწყობილება. პოეტის ლიტერატურული მრწამსის გასათვალისწინებლად მნიშვნელოვანია მისი "გაბაასება რუსთველთან" და სხვ. თეიმურაზ II სპარსულიდან თარგმნა იგავ-არაკების კრებული "თიმსარიანი".


წყარო: ქართული ვიკიპედია


კონტაქტი

www.000webhost.com